תכנית הכנס  | לפרטים נוספים לחצו על שם ההרצאה

ZD16-Tavla.jpg